Köp Electrolux

Datum: 2008-10-29 12:39

Öhman rekommenderar köp i Electrolux

Öhman rekommenderar köp i Electrolux efter kvartalsrapporten. Utan att dra för långt gående slutsatser från ett kvartal visade Electrolux att bolaget kan leverera ett tillfredställande resultat, trots tuff motvind, genom att prestera en EBIT marginal på samma nivå som året tidigare, enligt Öhman. Dessutom går det bra i USA under omständigheterna där Electrolux lyckades uppnå i stort sett oförändrat resultat jämfört med föregående år, enligt Öhman. Även om det finns uppenbara risker för 2009 så finns det företagsspecifika faktorer som kan ge ett uppsving som har en god chans att uppnå vinsttillväxt under kommande året, enligt Öhman.
Kurs då rekommendationen gavs:
60 kr

Rekommendation från: Öhman

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser