Köp Elanders

Datum: 2005-09-26 10:32

Lyckas Elanders i Kina och Östeuropa kan aktieägarna enligt DI räkna med en rejäl kursuppgång.

Bolagets värdering beskrivs som ordentligt pressad. P/E-talet baserat på 2006 års förväntade vinst beräknas till ca 15. Dagens Industri rekommenderar köp och bedömer risken till medelhög.
Kurs då rekommendationen gavs:
118,75 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser