Köp Concordia Maritime

Datum: 2007-05-29 15:02

SEB Enskilda rekommenderar köp för Concordia Maritime.

SEB Enskilda höjer rekommendationen för Concordia Maritime till köp från behåll med riktkurs 50 kronor. Bilkörningssäsongen i USA är i full gång med högt kapacitetsutnyttjande i raffinaderierna till följd, enligt Enskilda. Bensinlagren är dock fortfarande väldigt låga och med begränsat utbud från andra regioner förväntas den långväga handeln i oljeprodukter ta fart med stigande rater som följd, enligt Enskilda. Trots att Concordia mestadels har fasta priser i kontrakten förväntas ett stigande spotmarknadspris sätta fokus på Concordia, enligt Enskilda. Substansvärdet är 59 kronor per aktie, enligt Enskilda. Vinst per aktie förväntas bli 1,61 kronor för 2007 och 3,68 kronor för 2008, enligt Enskilda.
Kurs då rekommendationen gavs:
47 kr
Riktkurs:
50 kr

Rekommendation från: Enskilda Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser