Köp Concordia

Datum: 2004-10-26 13:12

Enskilda Securities rekommenderar sina kunder att köpa Concordia.

Enskilda Securities rekommenderar sina kunder att köpa Concordia, som nu är i farten med att lyfta fram värden i balansräkningen. Efter att affären med Arlington slutförts menar Enskilda att de underliggande tillgångarna uppgår till 50 kronor per aktie. Endkilda menar nu att det finns möjlighet för Concordea att dela ut minst 10 kronor per aktie. Concordia handlas till en mycket stor rabatt jämfört med andra rederier, menar Enskilda.
Kurs då rekommendationen gavs:
27,7 kr

Rekommendation från: Enskilda Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser