Köp Capio

Datum: 2003-01-22 09:18

Swedbank Markets rekommenderar sina kunder att köpa Capio.

Swedbank Markets inleder sin bevakning av Capio med att rekommenderar kunderna att köpa aktien. Banken anser att bolaget är marknadsledare på den allt snabbare växande europeiska privatvårdsmarknaden. Banken menar att dagens andel på 10-20 procent för privatvården kommer att öka i framtiden. Rekommendationen blir således att köpa aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
69 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser