Köp Boliden

Datum: 2004-10-08 10:41

Swedbank Markets rekommenderar sina kunder att köpa Boliden.

Swedbank Markets upprepar sin köprekommendation på Boliden. Metallpriserna har utvecklats starkt den senaste tiden, vilket framförallt gäller zink. Zink är den viktigaste metallen för Boliden då en 10 procentig förändring påverkar rörelseresultatet positivt med ca 300 miljoner kronor, enligt Swedbank. Den positiva metallprisutvecklingen kan fortsätta, menar banken i analysen. Vinsten per aktie spås i år hamna på 3,50 kronor. 2005 samt 2006 väntas vinsten per aktie bli 4,1- respektive 3,30 kronor. Riktkursen sätts till 33 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
32,25 kr
Riktkurs:
33 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser