Köp Boliden

Datum: 2005-09-29 16:03

SEB rekommenderar köp i Boliden.

SEB rekommenderar köp i Boliden. Anledningen är att priserna för Bolidens viktigaste metaller koppar och zink ligger kvar på rekordnivåer underbyggt av stark efterfrågan. SEB justerar upp prognoserna för rörelseresultatet med 12 procent för 2006 och 2007. SEB sätter riktkursen till 42 kronor, vilket är en kurspotential på cirka 16 procent från dagens nivåer.
Kurs då rekommendationen gavs:
36,8 kr
Riktkurs:
42 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser