Köp Boliden

Datum: 2005-10-26 09:00

Hagströmer & Qviberg rekommenderar köp i Boliden.

H&Q rekommenderar köp i Boliden efter kvartalsrapporten. H&Q reviderar samtidigt upp prognoserna för 2005 och 2006 eftersom verksamheten går bättre än väntat, kostnaderna är under kontroll och en något ljusare syn på smältlönerna under 2006. Dessutom bör avkastningskravet på Boliden komma ned då reducerad finansiell risk, högre lönsamhet och potential att öka gruvreserver talar för ett lägre avkastningskrav enligt H&Q. Boliden värderas till P/E(06e) på 6 gånger vilket är lågt enligt H&Q. Vinst per aktie förväntas bli 4,95 kronor för 2005 och 6,93 kronor för 2006 enligt H&Q.
Kurs då rekommendationen gavs:
39,6 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser