Köp Boliden

Datum: 2005-12-20 16:41

Hagströmer & Qviberg rekommenderar köp i Boliden.

H&Q rekommenderar fortsatt köp i Boliden med riktkurs 70 kronor. Det finns fortsatt potential i aktien på grund av uthålligt höga metallpriser och stigande gruvproduktion anser H&Q. Samtidigt kan nya investeringsprojekt addera ytterligare 6-12 kronor per aktie anser H&Q. Boliden värderas fortfarande som om 2006 blir en bubbla och intjäningen i bolaget bara förbättrats marginellt anser H&Q. Vinst per aktie förväntas bli 5,30 kronor för 2005 och 8,90 kronor för 2006 enligt H&Q.
Kurs då rekommendationen gavs:
58 kr
Riktkurs:
70 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser