Köp Boliden

Datum: 2006-01-31 11:40

UBS rekommenderar köp av Boliden.

UBS upprepar sin köprekommenderar på Boliden. Banken höjer dock riktkursen från 100- till 140 kronor. Detta beroende på bland annat uppjusteringar av zink-pris estimaten. För 2006 och 2007 höjs prisestimaten på zink med 46- respektive 56 procent. Detta medför att prognosen för vinsten per aktie justeras upp med 40- respektice 70 procent för samma år till 16,60- samt 17,59 kronor per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
99,25 kr
Riktkurs:
140 kr

Rekommendation från: UBS Warburg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser