Köp Boliden

Datum: 2006-05-31 15:40

Erik Penser Fondkommission rekommenderar köp i Boliden.

Penser upprepar köprekommendationen för Boliden med riktkurs 180 kronor. Den starka rapporten för första kvartalet visar på en mycket hög vinsttillväxt samtidigt som fundamentala faktorer talar för fortsatt höga metallpriser, enligt Penser. Senaste tidens kurskorrigering har lett till en multipelkontraktion och Boliden handlas nu till en omotiverat stor rabatt, enligt Penser. Vinst per aktie förväntas bli 20,32 kronor för 2006 och 22,87 kronor för 2007, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
131,5 kr
Riktkurs:
180 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser