Köp Boliden

Datum: 2006-06-12 11:58

Erik Penser Fondkommission rekommenderar köp i Boliden.

Penser upprepar köprekommendationen för Boliden efter Bolidens kapitalmarknadsdag. En fortsatt stark metallmarknad väntas på kort och medellång sikt, vilket talar för en mycket bra vinsttillväxt i år och 2007, enligt Penser. Bolidens fokus på att expandera och effektivisera dels nuvarande verksamheten och dels genom eventuella förvärv talar för en långsiktigt bra lönsamhet, enligt Penser. Bolaget kan också bli föremål för uppköp då värderingen är attraktiv i förhållande till sektorn, enligt Penser. Vinst per aktie förväntas bli 20,50 kronor för 2006 och 23 kronor för 2007, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
114,75 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser