Köp Boliden

Datum: 2007-03-02 10:06

HQ Bank rekommenderar köp för Boliden.

HQ Bank rekommenderar köp för Boliden med riktkurs 190 kronor. Priset på zink har haft en svacka i början av året men det finns ett scenario där det kan komma att utvecklas starkt de närmaste månaderna, vilket kan driva Bolidens aktie uppåt, enligt HQ Bank. Den viktigaste faktorn för Boliden är zinkpriset och det kan vara köpläge i zink efter det kinesiska nyåret, enligt HQ Bank. Lead and Zinc Study Group räknar med ett underskott på cirka 150.000 ton zink år 2007, men en stark stålmarknad kan medföra att efterfrågan på zink överstiger de nu liggande prognoserna, enligt HQ Bank. Kopparmarknaden har mindre positiva utsikter, men metallen är dock mindre viktig för Boliden eftersom bolaget säkrat 70-89 procent av sin försäljning fram till år 2009, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
146 kr
Riktkurs:
190 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser