Köp Boliden

Datum: 2008-01-03 14:15

Erik Penser Fondkommission rekommenderar köp för Boliden

Erik Penser Fondkommission upprepar köprekommendationen för Boliden med riktkurs 133 kronor. Boliden presenterade Lennart Evrell som ny VD för bolaget. Han kommer närmast från posten som vice VD på aluminiumbolaget SAPA och det är positivt att VD frågan nu är löst så att fokus kan riktas på verksamheten. Några stora verksamhetsförändringar förväntas inte på kort sikt då styrelse och VD klart har uttalat att de ser betydande fördelar med den nuvarande strukturen. Den positiva grundsynen kvarstår, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
79,75 kr
Riktkurs:
133 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser