Köp Boliden

Datum: 2008-01-15 16:57

ABN Amro rekommenderar köp för Boliden och sätter riktkursen till 98 kronor.

ABN Amro tar upp bevakningen av Boliden med en köprekommendation och riktkurs 98 kronor. Bolidens aktie prisar in zink- och kopparpriser som banken inte förväntar sig under 2008, enligt ABN Amro. Marknaden ignorerar också den kommande vinstökningen drivet av organisktillväxt som förväntas under 2010-2011, samt de starka kassaflödena, enligt ABN Amro. Bolidens organiska tillväxt kommer att kompensera för lägre förväntad genomsnittskostnad för basmetaller, enligt ABN Amro. Vinst per aktie förväntas bli 15,20 kronor för 2007 och 11,10 kronor för 2008, enligt ABN Amro.

Riktkurs: 98 kronor
Kurs då rekommendationen gavs:
69,75 kr

Rekommendation från: ABN AMRO

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser