Köp Boliden

Datum: 2008-03-14 15:30

Erik Penser Fondkommission rekommenderar köp för Boliden

Erik Penser Fondkommission rekommenderar köp för Boliden med riktkurs 75 kronor. Boliden beviljas underskottsavdrag om 1,6 miljarder kronor enligt pressmeddelande igår vid lunchtid, enligt Penser. Värdet av underskottsavdragen kommer att öka resultatet 2008 med 436 miljoner kronor, enligt Penser. Kammarrättens dom vinner laga kraft om den inte inom två månader överklagas till regeringsrätten, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
62,75 kr
Riktkurs:
75 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser