Köp Bilia

Datum: 2002-01-16 12:11

Bilias servicedel har god potential för ökad lönsamhet enligt Finanstidningen.

Bilias p/e-tal är runt 10 räknat på årets vinst. Finanstidningens förklaring till den låga värderingen är att företaget så starkt kopplas ihop med den konjunkturkänsliga nybilsförsäljningen. Och de flesta verkar missa att det är den klart stabilare servicedelen som står för den absoluta merparten av bolagets intjäning. Detta är ett område där potentialen för ökad lönsamhet måste betraktas som mycket god och Finanstidningen rekommenderar köp av Bilia-aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
74 kr

Rekommendation från: Finanstidningen

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser