Köp Betsson

Datum: 2007-03-02 16:57

Evli rekommenderar köp för Betsson.

Evli höjer rekommendationen för Betsson till köp från öka och riktkursen höjs samtidigt till 38 kronor från 33 kronor. En stark rapport för det fjärde kvartalet och stark guidning överväger de potentiellt negativa synergierna av en avyttring av NetEnt, enligt Evli. Legala problem i Turkiet kan leda till negativa effekter på kort sikt men det är också potentiellt ett bra köptillfälle, enligt Evli. Turkiet stod för runt 20 procent av Betssons intäkter, enligt Evli. Regleringsmässigt förväntas en liberal men reglerad EU marknad och dagens protektionistiska åtgärder förefaller vara i konflikt med EUs lagstiftningen, enligt Evli. Betsson handlas till P/E(07e) på 13,4 gånger och P/E(08e) på 8,7 gånger, enligt Evli.
Kurs då rekommendationen gavs:
28 kr
Riktkurs:
38 kr

Rekommendation från: Evli

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser