Köp Betsson

Datum: 2007-09-21 16:49

SEB Enskilda rekommenderar köp för Betsson

SEB Enskilda rekommenderar köp för Betsson med riktkurs 90 kronor. Betsson har nåt en position som en av marknadsledarna i en sektor med ökande inträdesbarriärer, enligt Enskilda. Den rådande regleringsmässiga osäkerheten gör det befogat att använda en högre riskpremie, men den nuvarande miljön är bättre för operatörerna än tidigare och kommande juridiska händelser kommer snarare vara positiva triggers för aktiekurserna, enligt Enskilda. Betssons starka aktiekursutveckling kommer att fortsätta genom fortsatt starkt vinstökningsmomentum då omsättningstillväxten förväntas bli 120 procent under tredje kvartalet, enligt Enskilda. Samtidigt förväntas vinst per aktie för Betsson öka med 103 procent under åren 2007-09, enligt Enskilda.
Kurs då rekommendationen gavs:
63,25 kr
Riktkurs:
90 kr

Rekommendation från: Enskilda Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser