Köp Bergman

Datum: 2004-11-29 10:07

Bergman & Bevings kursresa uppåt behöver inte ta slut på nuvarande kursnivåer, skriver DI.

Teknikhandelskoncernen har en stark marknadsposition i Norden, med en växande andel lönsamma egna varumärken. Bolaget har även goda möjligheter att driva omstruktureringar i branschen, skriver Dagens Industri. Balansräkningen är stark, så det finns enligt tidningen utrymme för fler intressanta förvärv. Aktien handlas till P/E-talet 11 baserat på 2005 års förväntade vinst. Risken i aktien anses vara låg. På minussidan nämns att industrikunder flyttar till lågkostnadsländer, att bolaget är relativt konjunkturkänsligt och att likviditeten i aktien är låg.
Kurs då rekommendationen gavs:
71,625 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser