Köp B&B Tools

Datum: 2009-05-20 11:46

Penser rekommenderar köp i B&B Tools

Penser rekommenderar köp i B&B Tools med riktkurs 100 kronor. Hög skuldsättning och en stor goodwillpost har tyngt aktien på senare tid, enligt Penser. Den svaga balansräkningen ligger dock idag mer än väl i kursen, enligt Penser. Prognosen är att bolaget når en vinst per aktie på 6,89 kronor vid 2010/11, motsvarande P/E 10,7 gånger, enligt Penser. Detta får anses vara attraktivt sett i perspektiv till bolagets historiska värdering och därför tas bevakning upp med en köprekommendation, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
78,5 kr
Riktkurs:
100 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser