Köp B&B Tools

Datum: 2009-10-02 12:21

Erik Penser Bank rekommenderar köp i B&B Tools

Erik Penser Bank rekommenderar köp i B&B Tools med riktkurs 110 kronor. Värderingen är låg och bolaget har ett tydligt affärscase, enligt Penser. Bolaget har en kurspotential mot riktkursen på 38 procent, enligt Penser. B&B Tools har dock den mest skuldsatta balansräkningen av handelsbolagen, och även den största goodwillposten sett till eget kapital, vilket är negativt, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
79 kr
Riktkurs:
110 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser