Köp Axis

Datum: 2007-07-11 14:08

Köp

Axis

Swedbank rekommenderar köp för Axis.

Swedbank upprepar köprekommendationen för Axis med riktkurs 180 kronor efter kvartalsrapporten. Axis levererade återigen en stark rapport som visar att den höga värderingen är motiverad, enligt Swedbank. Försäljningen av nätverksvideo växte med 48 procent, vilket höjer tillväxtestimatet för helåret något, enligt Swedbank. Bruttomarginalen är stabil på höga nivåer och rörelsekostnader är under kontroll, enligt Swedbank. Vinst per aktie förväntas bli 3,74 kronor för 2007 och 4,95 kronor för 2008, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
162 kr
Riktkurs:
180 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser