Köp Autoliv

Datum: 2004-06-28 17:32

Kaupthing Bank rekommenderar sina kunder att köpa Autoliv.

Kaupthing Bank rekommenderar sina kunder att köpa Autoliv. Banken menar att bolaget har ett starkt vinstmomentum samtidigt som marknadsandelarna ökar. Vidare menar Kaupthing att aktien är attraktivt värderad med ett p/e-tal på 13,1 för 2004.
Kurs då rekommendationen gavs:
323,5 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser