Köp Atlas Copco

Datum: 2007-12-20 16:35

UBS rekommenderar köp för Atlas Copco

UBS höjer rekommendationen för Atlas Copco till köp från neutral med riktkurs 125 kronor. Just nu handlas Atlas Copco i nivå med där den handlades under den senaste konjunkturavmattningen under 2001-2003, vilket skulle innebära signifikanta sänkningar av marknadsestimaten, enligt UBS. Atlas Copco har en enastående stark tillväxthistorik samtidigt som marginalerna har varit stabila över en hel cykel. Aktien är därför attraktivt värderad och utsikterna på kort sikt är solida. Sedan förra avmattningen har dessutom Atlas Copco avyttrat Rental som var volatil och kapitalkrävande, och bolagets geografiska spridning är större nu.
Kurs då rekommendationen gavs:
103,25 kr
Riktkurs:
125 kr

Rekommendation från: UBS Warburg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser