Köp Atlas

Datum: 2001-10-26 08:46

Atlas Copcos rapport för det tredje kvartalet var stark och banken rekommenderar sina kunder att köpa aktien.

Resultatet för perioden var 1 287 miljoner före skatt vilket var 10 procent bättre än vad SEB hade förväntat sig. Med hjälp av nya produkter och goda marginaler är det enligt SEB främst kompressorteknikverksamheten som går bra. Det enda affärsområdet som inte nådde upp till SEBs prognoser var uthyrningsverksamheten Rental Service. Banken anser dock att bolagets ledning har grepp om utvecklingen. SEB anser att Atlas kommer utvecklas gynnsamt och rekommenderar sina kunder att köpa aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
215 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser