Köp Assa Abloy

Datum: 2008-01-15 16:29

HQ Bank rekommenderar köp för Assa Abloy.

HQ Bank rekommenderar köp för Assa Abloy. Bolaget är ett bra val i en konjunkturnedgång, enligt HQ Bank. Bolaget har flera faktorer som talar för det. Dels så gynnas Assa Abloy av nedgången i råvarupriserna, och dessutom är det sencykliskt, enligt HQ Bank.

Vinsterna har låg volatilitet och tillväxten sker under god styrka i prissättningen, vilket har visats under de senaste åren med hög råmaterialinflation, enligt HQ Bank. En inbromsning av volymtillväxten i Europa har tagits med i prognoserna, men amerikanska bygginvesteringar bortsett från bostäder är fortfarande goda. Negativ påverkan på vinstprognoserna för 2007-2009 är låga 0,8 till 1,5 procent, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
115 kr

Rekommendation från: H&Q Private Banking

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser