Köp Assa Abloy

Datum: 2008-04-01 13:01

SEB rekommenderar köp i Assa Abloy

SEB rekommenderar köp i Assa Abloy. Helårsprognosen lämnas oförändrad efter att utsikterna för innevarande år bekräftats vid ett möte med bolaget, enligt SEB. Rörelsemarginalen kommer bli något lägre än för motsvarande period året innan på grund av negativ påskeffekt, nollprocentig organisk tillväxt och kostnadsinflation, enligt SEB. Värderingen på P/E(08e) på 11 gånger känns attraktivt mot bakgrund av de fortsatt goda tillväxtmöjligheterna, enligt SEB.
Kurs då rekommendationen gavs:
109,25 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser