Köp Anoto

Datum: 2007-08-28 09:11

H&Q råder sina kunder att köpa Anoto.

H&Q råder sina kunder att köpa Anoto. Banken menar att tillväxten inom Forms Solutions och Technology är snabb. Dessutom menar man att lönsamheten kommer att vara uthållig under andra halvåret. I år spås en vinst på två öre per aktie. Nästkommande två år väntas vinsten öka till 37- respektive 70 öre per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
10,6 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser