Köp Anoto

Datum: 2007-08-29 16:59

HQ Bank rekommenderar köp för Anoto.

HQ Bank rekommenderar köp för Anoto med riktkurs 16 kronor. Bolaget har en nettokassa på cirka 170 miljoner kronor, eller13 procent av börsvärdet, enligt HQ Bank. Snabb tillväxt förväntas inom Form Solutions och Anoto Technology under det andra halvåret vilket medför att Anoto bedöms kunna nå uthållig lönsamhet från och med det fjärde kvartalet i år, enligt HQ Bank. Anotos teknologi har oändliga kommersiella användningsområden globalt och bolagets intäktsmodell är även till stor del licens- och royaltybaserad, enligt HQ Bank. Baserat på prognoserna handlas aktien till P/E 28 för 2008 och P/E 15 för 2009.
Kurs då rekommendationen gavs:
10,35 kr
Riktkurs:
16 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser