Köp Alfa Laval

Datum: 2007-08-23 17:02

Deutsche Bank råder sina kuner att köpa Alfa Laval.

Deutsche Bank råder sina kuner att köpa Alfa Laval. Banken menar att bolaget har "solida" tillväxtmöjligheter och goda möjligheter att expandera vidare. Deutsche Bank skriver vidare att man inte bara ser goda tillväxtutsikter framgent för Alfa Laval, utan att det också finns möjlighet för bolaget att förbättra marginalerna framöver. Riktkursen skruvas upp från 450- till 475 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
418,25 kr
Riktkurs:
475 kr

Rekommendation från: Deutsche Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser