Köp Alfa Laval

Datum: 2009-10-21 10:37

Swedbank rekommenderar köp i Alfa Laval

Swedbank rekommenderar köp i Alfa Laval med riktkurs 90 kronor. Marknaden har haft ett överdrivet fokus på riskerna inom marinsegmentet, enligt Swedbank. Lagstiftningsstyrda investeringar inom marinområdet bör ge stöd framöver, detta gäller framförallt rening av avgaser och ballastvatten där bolaget har konkurrenskraftiga produkter, enligt Swedbank. Efterfrågan har även börjat återhämta sig i Asien, enligt Swedbank. Aktien värderas utifrån bankens prognoser med rabatt i förhållande till sektorn i övrigt, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
84,7 kr
Riktkurs:
90 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser