Köp Active

Datum: 2000-11-24 15:08

Matteus anser att Active har en spännande tid framför sig.

Fondkommissionären Matteus rekommenderar köp av aktier i forskningsbolaget Active Biotech. Fondkommissionären räknar med en hög omsättningstillväxt för Active Biotech under den kommande femårsperioden. Världsmarknaden för vacciner, som är en av huvudverksamheterna, förutspås en god tillväxt framöver. Tillväxten drivs dels av att patienter betalar mer för mediciner och vacciner och dels av utvecklingen inom genteknik och molekylärbiologi. Enligt mäklarfirman har Active Biotech en bred forsknings- och utvecklingsportfölj som spänner från tidigt utvecklingsstadium till sen klinisk fas. Riktkursen sätts till 151 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
135,5 kr
Riktkurs:
151 kr

Rekommendation från: Matteus

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser