Köp Acando

Datum: 2008-10-31 10:47

Handelsbanken rekommenderar köp i Acando

Handelsbanken rekommenderar köp i Acando men riktkursen sänks till 16 kronor från tidigare 17 kronor. Den positiva synen på bolaget behålls eftersom bolaget har en stark positionering inom SAPs och Microsofts erbjudande, kundbasen är diversifierad samtidigt som bolaget har en stark geografisk närvaro, enligt Handelsbanken. Utöver det har Acando även en mycket stark balansräkning och kassaflödet förväntas fortsätta att vara starkt under fjärde kvartalet, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
11 kr
Riktkurs:
16 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser