Köp Acando

Datum: 2009-05-22 11:46

Handelsbanken rekommenderar köp i Acando

Handelsbanken upprepar köprekommendationen i Acando och riktkursen höjs till 17 kronor från tidigare 14,50 kronor. Bolaget är väl positionerat i segment som borde klara sig relativt sett bättre i den nuvarande nedgången, så som offentlig sektor och hälsovård, enligt Handelsbanken. Acando har också en nettokassa på 207 miljoner kronor och skatteavdrag som värderas till 125 miljoner kronor, enligt Handelsbanken. Det motsvarar 3,25 kronor per aktie, vilket gör att den underliggande verksamheten är lågt värderad, både fundamentalt och relativt sektorn, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
12,55 kr
Riktkurs:
17 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser