Konkurrent tynger Electrolux

Datum: 2001-06-19 09:49

Vinstvarningen från Maytag är inte så allvarlig för Elektrolux som marknaden tror, menar Swedbank och rekommenderar öka.

Enligt Swedbank är nedgången på den amerikanska marknaden något större än vad man räknat med men detta drabbar Maytag värre än Elektrolux då bolaget positionerat sig i ett högre prissegment där efterfrågan viker snabbare än vad som är fallet på marknaden som helhet. Elektrolux gynnas även av dagens starka dollarkurs, vilket bidrar till att öka vinsten i kronor räknat. Vinsten per aktie estimeras till 13,60 kronor i år och spås öka till 16 kronor nästkommande år. Riktkursen sänks till 170 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
145 kr
Riktkurs:
170 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser