Konjunkturstabil och höglönsam snabbväxare

Datum: 2009-10-28 19:03

Affärsvärlden ser fortsatt uppsida i Net Entertainment.

Net Entertainment uppges ha bra förutsättningar att fortsätta växa snabbt med god lönsamhet. Det bedöms trumfa över den politiska risken och beroendet av fåtal kunder. Med utrullning av nya storkunder under andra halvåret och inledningen av 2010 är det enligt tidningen upplagt för en stark avslutning på innevarande år och ett riktigt bra 2010 för Net Entertainment. Sett till Affärsvärldens prognoser faller p/e-talet till 12 för nästa år. Det bedöms vara lågt för en höglönsam snabbväxare med liten konjunkturkänslighet.
Kurs då rekommendationen gavs:
64 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser