Svenskt Näringsliv tror på vändning i sommar

Svenskt Näringsliv tror på vändning i sommar

Publicerad 2012-12-17 11:26:00

Prognos Höstens kraftiga inbromsning i industriproduktionen fortsätter. Konjunkturen bottnar till sommaren nästa år och följs av en osäker återhämtning.

Det skriver Svenskt Näringsliv i en konjunkturprognos som presenterades på måndagen.

"Exporten till Europa minskar kraftigt till följd av de åtstramningar som många länder nu genomför för att få bukt med en skenande statsskuld. Industrin är först ut med omfattande varsel, men detta sprider sig nu till de inhemska sektorerna när hushållens oro för arbetslöshet ökar", säger Stefan Fölster, Svenskt Näringslivs chefekonom, i en kommentar.

Sveriges BNP väntas öka med 0,6 procent i år, 0,3 procent 2013 och 2,1 procent 2014. I föregående prognos, i september, förutsåg Svenskt näringsliv att BNP skulle öka 0,9 procent i år och 1,2 procent 2013.

Reporäntan väntas ligga på 1,00 procent i slutet av 2012, 0,75 procent i slutet av 2013 och 1,25 procent i slutet av 2014.

Prognoser (årlig procentuell förändring respektive procent)

2012 2013 2014
BNP 0,6 0,3 2,1
KPI 0,9 0,3 1,9
Arbetslöshet 7,6 8,2 8,2
Privat konsumtion 1,5 1,6 2,6
Industriproduktion -2,6 -2,8 2,8

Närmast föregående prognos (september)

2012 2013
BNP 0,9 1,2
KPI 1,0 1,1
Arbetslöshet 7,7 8,0
Privat konsumtion 1,5 2,0
Industriproduktion -3,1 -1,8
Makroredaktionen +46 8 5191 7931