Kommentar: Större riskspridning i Öresund än i Creades Foto: TT

Kommentar: Större riskspridning i Öresund än i Creades

Publicerad 2018-04-12 13:04:00

Kommentar Bland de första bolagen i rapportfloden kom på torsdagen Öresund och Creades – två särlingar bland investmentbolagen. Portföljerna skiljer sig kraftigt åt där Öresund har en större riskspridning jämfört med Creades som är mycket beroende av Avanzas utveckling.

När HQ gick i graven under buller och bång särade också parhästarna Mats Qviberg och Sven Hagströmer på sig. Qviberg behöll namnet Öresund medan Hagströmer bildade sitt nya bolag Creades och fick med sig tillgångar som framför allt bestod av det stora innehavet i Avanza.

Sedan dess har Öresund haft den bättre avkastningen totalt sett, men de tre sista åren är utvecklingen jämförbar – upp cirka 50 procent för båda bolagen och långt bättre än index.

Under början av detta år är utvecklingen hittills att Öresund har lyft med 2 procent medan Creades har ökat 6 procent.

För placerare representerar de två bolagen två intressanta placeringsalternativ som skiljer sig kraftigt åt, men som också utgör intressanta alternativ till de större maktbolagen som Investor, Industrivärden, Lundbergs och Kinnevik.

Öresunds största innehav är Fabege – ett av fastighetssektorns guldägg med ett koncentrerat bestånd i Stockholm och en värdeskapande projektverksamhet. Näst största innehav är Bilia (favorit hos Privata Affärer) som med sin lönsamma serviceverksamhet ger värde över tid och grundlägger en bra utveckling av utdelningen.

Utöver dessa innehav finns större innehav i Scandi Standard, Bulten, Ambea, SEB, Oriflame och Svolder – alltså en bred riskspridning över olika sektorer. Utöver detta är också hälsovård en växande sektor hos Öresund.

Bolaget har nyligen ökat sitt innehav i Bioarctic där man var med som ankarinvesterare vid introduktionen i fjol. Och nye vd:n Nicklas Paulson har dessutom valt att under mars investera i det onoterade Q-linea som utvecklar bloddiagnostikmaskiner. Paulson var tidigare anställd inom Carnegie corporate finance och arbetade med bolag inom hälsovård.

För placerare i Creades är det utan tvekan Avanzas utveckling som står i fokus. Bolaget representerar över hälften av de noterade tillgångarna och 37 procent av substansvärdet. Detta är givetvis en risk i sig – samtidigt kan det också vara en stor chans på sikt eftersom Avanza är den klarast lysande stjärnan bland alla nätmäklare med en sajt som helt enkelt är den mest användarvänliga.

Med sin stora och växande kundbas har Avanza stora möjligheter att profitera på både mäkleri och nya finansiella tjänster där bolånemarknaden givetvis har en given plats. Storbankernas guldägg kommer att bli alltmer konkurrensutsatt och Avanza vill vara med och ta en bit av kakan.

Det kan på några års sikt mycket väl bli den faktor som stabilt kan öka tillväxten igen hos Avanza, vilket ger Creades en bra position som bolagets största ägare.

Magnus Alfredsson