Kommentar: Peab ger byggsektorn hopp Foto: Fredrik Sandberg /TT

Kommentar: Peab ger byggsektorn hopp

Publicerad 2018-02-13 13:01:00

Kommentar Kraftig uppgång på börsen för Peab idag efter en överraskande stark rapport. Det ger också hopp för hela byggsektorn som drabbades hårt under hösten av krisen för de mindre boutvecklarna i Stockholmstrakten. För sett till hela landet är byggkonjunkturen fortfarande het.

Sett från toppnivåerna när börsen slog en av sitt sina all-time-high förra året kring midsommar byggrelaterade aktier haft en mycket lång nedgångsperiod. Haussen under hösten som landade i ytterligare en rekordnivå för börsen i början av november gick sektorn helt förbi.

Framförallt var det de mindre boutvecklarna som verkar i Stockholmsområdet som föll kraftigt, men även ett byggbolag som Peab hade tappat över 20 procent till november – och efter det har kursen fortsatt söderut.

Men dagens bokslutsrapport överraskar marknaden rejält med högre vinst än väntat, högre orderingång och även en bättre utdelning än den förväntade.

Mest förvånande är kanske dock att Peabs verksamhet inom bostadsutveckling ökade vinsten något och låg 15 procent över marknadens förväntningar. Vd Jesper Göransson konstaterar att bolaget sålde 937 bostäder under fjärde kvartalet jämfört med 575 samma period 2016.

Dessutom startades byggandet av fler lägenheter och av de drygt 6 000 bostäderna i pågående produktion är 72 procent sålda.

Det är helt andra siffror än vad marknaden fått höra från de mindre boutvecklarna i Stockholmsområdet sista tiden – och det beror naturligtvis på att större byggbolag som Peab har verksamhet över hela landet och är inte beroende av en enskild delmarknad.

För Peab ser därför framtiden ljus ut med en rekordhög orderstock och även om byggmarknaden för bostäder väntas dämpas något i år kommer privata och offentliga investeringar i lokaler öka.

Men Peab konstaterar också att i det mellanprissegment av bostäder där bolaget har sina huvudsakliga verksamhet finns en stor efterfrågan i hela landet, vilket borgar för att boutveckling kommer vara en fortsatt viktig del för bolaget.

Peabs bokslutskommentarer är därför en viktig signal till aktiemarknaden att den negativa inställningen till i stort sett alla delar av sektorn som nu funnits under det senaste halvåret är överdriven.

För byggandet i Sverige peakade möjligen under 2017, men kommer även under 2018 och sannolikt även kommande åren att ligga kvar på en mycket hög nivå. Den bostadsbrist som funnits under årtionden i landet är kvar – och försvinner inte för att ett mindre antal dyrare borätter i Stockholmsområdet har varit svåra att sälja under de senaste sex månaderna.

 

Magnus Alfredsson