Kommentar: Oriflame på rätt spår igen Foto: Claudio Bresciani /TT

Kommentar: Oriflame på rätt spår igen

Publicerad 2017-02-16 12:49:00

Kommentar Bokslutet för Oriflame andas stor optimism om utvecklingen under 2017 och tillsammans med en extrautdelning ger det extra skjuts åt aktien. Det kan innebära att aktien nu är tillbaka till den fina utveckling som Oriflame haft senaste året.

Efter några kämpiga år har Oriflame gjort en storstilad comeback under 2016 med en mer en dubblad kurs. Tillväxten har kommit tillbaka, men i höstas fick den fina kurskurvan en snabb avkylning efter en delårsrapport som inte alls föll marknaden i smaken.

 

Det är bolagets största marknad Ryssland som är problemet där Oriflame tappar försäljning – och detta är inte löst i bokslutet, utan Oriflame fortsätter att tappa mer försäljning än väntat i Ryssland.

 

Men framgångar i Asien och Latinamerika väger upp dessa problem och därför kan bolaget visa på ökande intäkter med 8 procent under fjärde kvartalet. Totalt sett över helåret blir ökningen 12 procent och tack vare en förbättrad rörelsemarginal ökar rörelseresultatet med nästan 20 procent till 119 miljoner euro.

 

Att Oriflame genom den skiftande marknadsutvecklingen i olika regioner blir mer balanserat är en viktig faktor för analytikernas syn eftersom det tar ner risken avsevärt i bolaget. E-handeln utvecklas också allt bättre, vilket tar ner betydelsen av så kallade säljkonsulter även om detta fortfarande är Oriflames viktigaste säljkanal.

 

Ovanstående räcker dock inte för att motivera dagens starka kurslyft som vid lunchtid var nästan 6 procent. Det är i stället bolagets utdelningsbesked med 1 euro i ordinarie utdelning och 0,50 euro i bonusutdelning. Den ordinarie utdelningshöjningen är 150 procent och att bolaget därtill lägger en stor extrautdelning innebär en signal om att bolaget väntar sig att innevarande år blir ännu starkare.

 

Vd Magnus Brännholm menar också i en kommentar till bokslutet att bolaget, som fyller 50 år 2017 är starkare än tidigare med ett underliggande momentum, en gedigen strategi och en stark finansiell ställning. Och till marknadens glädje påpekar han att 2017 har börjat lovande.

 

Aktien noteras nu över 300 kr igen efter den stora rekylen i höstas som då sänkte kursen med som mest över 30 procent. Det verkar inte vara en alltför vild gissning att aktien kan fortsätta upp efter ett bokslut som mottagits så pass positivt och som dessutom sänt ut sådana goda signaler om utvecklingen under 2017.

Magnus Alfredsson

Följ de aktuella aktierna här

Oriflame Holding