Kommentar: KappAhl blir en högutdelare Foto: Bertil Ericsson & Fredrik Sandberg /TT

Kommentar: KappAhl blir en högutdelare

Publicerad 2017-10-12 13:08:00

Kommentar När klädsektorn i allmänhet dras med stora problem med för låg lönsamhet går KappAhl åt motsatt håll. Dagens bokslut var överraskande starkt och aktien fortsätter resan norrut - nu som en av börsens högutdelare.

Att KappAhl var en riktig turn-aroundkandidat kunde man nästan förstå när Mellby Gård med finansmannen Rune Andersson gick in i bolaget och utökade sina positioner för två år sedan. Privata Affärer skrev efter bokslutet 2014/2015 - alltså för nästan precis två år sedan att här fanns en chans till en fin vändning och därmed chans för ett rejält ryck upp i aktien.

Och detta kom som på beställning och under de två åren som gått sedan dess har aktien i och för sig svängt, men den långsiktiga trenden har varit uppåt - och idag har den alltså stigit med som mest 17 procent efter ett bokslut som överraskade alla. Och totalt sett över två år har aktien stigit med mer än 150 procent.

Försäljningen var i och för sig densamma som fjärde kvartalet förra räkenskapsåret, men bolaget har jobbat hårt med prissättningen och med sin kostnadskontroll och därmed skapat betydligt bättre marginalen där rörelsemarginalen ökat från 7,9 till 11,1 det fjärde kvartalet, dvs perioden juni-augusti.

Och för helåret har rörelsemarginalen ökat från 7,4 procent till 9,1, vilket visar att marginalförbättringen accelererat under året. Det ger onekligen en bra signal till aktiemarknaden om att ännu bättre tider väntar under 2017/2018, vilket också haussen i aktien idag visar.

Marginalen i det fjärde kvartalet var till och med bättre än KappAhls finansiella mål på 10 procents rörelsemarginal, vilket onekligen ger spännande framtidsutsikter. Lagernivåerna låg på 726 miljoner, vilket var 11 procent lägre än motsvarande period förra året, vilket innebär att KappAhl klarat sig bra den period av stora reor under sommaren som till exempel pressat kollegan Hennes & Mauritz.

Att kursreaktionen blir så pass häftig idag beror inte bara på den överraskande stora ökningen av resultatet utan också på det aktieägarvärde som KappAhls styrelse bjuder på i och med den kraftiga höjningen av utdelningen till 2,00 kr (1,25) - och inte minst extrautdelningen på 6,50 kr per aktie genom ett inlösenförfarande.

Extrautdelningar är vardagsmat på börsen, men storleken på denna är ovanlig i förhållande till den ordinarie utdelningen. I år innebär det en direktavkastning på 14 procent vid en kurs på drygt 60 kr, men det ger också indikationer om att KappAhl även i framtiden kommer att bli en utdelningsaktie som platsar bland högutdelarna på börsen.

Magnus Alfredsson

Kappahl , Mellby Gård , Rune Andersson , Extrautdelning

Följ de aktuella aktierna här

KappAhl