Kommentar: Fortsatt fest för Castellum

Henrik Saxborn, vd Castellum.

Kommentar: Fortsatt fest för Castellum

Publicerad 2018-04-17 13:01:00

Kommentar Innevarande år kommer bli ett fortsatt bra år för Castellum. Årets första delårsrapport var bättre än väntat och bolaget fortsätter att bygga aktieägarvärden som framför allt ger sig uttryck i form av höjd utdelning varje år i två årtionden.

För två år sedan köpte Castellum Norrporten och blev därmed ett betydligt större bolag. Efter följde ett år av utförsäljningar av fastigheter som inte passade in och nu är ett delvis nytt Castellum på plats som uppenbarligen har möjlighet att öka tillväxten, men med lägre finansiell risk.

Första kvartalet visade en ökning av förvaltningsresultatet med 12 procent, vilket var bättre än väntat. Farhågor har funnits för att den kalla och snörika vintern har inneburit ökade kostnader för snöröjning, men låga vakansgrader och goda hyresnivåer har kompenserat för en ökning av sådana kostnader med 10 miljoner kr.

Redan vid bokslutet 2017 skrev Privata Affärer på denna plats om Castellums transformation och påpekade att 2018 kommer bli ett år med ökad lönsamhet. Vi pekade då på gällande sparprogram plus omförhandlingar av hyror som viktiga faktorer som skulle kunna lyfta lönsamheten ytterligare en bit. Dessutom bidrar också Castellums satsning på egna projekt som ger en extra udd åt resultatutvecklingen.

Utöver detta har värdeutvecklingen fortsatt med 231 miljoner plus första kvartalet, vilket också innebär att det långsiktiga substansvärdet nu är uppe i 151 kr per aktie. Att aktien stiger idag vid lunchtid med närmare 2 procent känns totalt sett som helt i sin ordning.

Det är välgörande att vd Henrik Saxborn i delårsrapporten påpekar, det i och för sig självklara, att Castellums mål är att skapa aktieägarvärde med ett måttligt risktagande. Och han har bra på fötterna eftersom aktieägarna under de tio senaste åren haft en totalavkastning på 12 procent per år i genomsnitt.

Utdelningen har ökat med 7 procent i snitt och sett över nästan 20 år har utdelningen ökat varje år. Det går Castellum till en av börsens få utdelningsaristokrater och Saxborn menar att de senaste tio årens genomsnittliga höjning av utdelningen ska kunna upprätthållas även i framtiden.

Nu ska det förstås sägas att en skarp sväng uppåt för ränteutvecklingen skulle kunna innebära ökande kostnader och en sämre utveckling för sektorn. Just nu finns det dock inte mycket som pekar på en sådan utveckling – i stället är sannolikheten betydligt större för att 2018 blir ett fortsatt mycket gott år för Castellum. Och därmed skulle det kunna vara en bra tillflyktsort för de placerare som söker en aktie med lägre risk i ett börsläge med relativt hög värdering.

Magnus Alfredsson