Fingerprint alltmer stabilt - men aktien föll efter rapporten

Fingerprint alltmer stabilt - men aktien föll efter rapporten

Publicerad 2016-02-04 12:57:00

Kommentar Dagens alltmer svala reaktion på Fingerprints rapport ter sig lite konstig. Bättre resultat och prognos än väntat går inte att bortse ifrån. Möjligen är den uteblivna utdelningen en anledning till ett dämpat köpintresse.

Efter den sanslösa kursuppgången för Fingerprint under förra året har antalet aktieägare i Fingerprint ökat kraftigt – och den uppgången har fortsatt under januari. Uppenbarligen lockas allt fler mindre placerare av aktien, inte minst nu när aktien har tappat cirka 30 procent sedan toppnivåerna i slutet av förra året.

Och när vi nu har det emotsedda bokslutet i handen går det inte att bli besviken. Omsättning och resultat för det fjärde kvartalet blev lite bättre än väntat och dessutom justerar bolaget upp intäktsprognosen för 2016 till mellan 7,0–8,5 miljarder. Det är den undre delen av intervallet som justerats upp med en halv miljard nu när bolaget anser sig ha en bättre koll på hur deras omsättning kommer utveckla sig under året.

Det kan alltså bli nära nog en tvådubbling av omsättningen under 2016 och vinsten kommer hänga med. Det är denna "prognos" som ligger bakom kursrusningen förra året och nu när den bekräftas av bolaget framstår värderingen av Fingerprint som alltmer stabil och underbyggd.

Det kan anses som märkligt att Fingerprint inte lämnar någon utdelning trots en stor kassa. Det var nog många aktieägare som hade hoppats på några kronor – och visst innebär förslaget om ingen utdelning upphov till en del frågetecken.

Men att bolaget kan återköpa upp emot 10 procent av aktierna har också ett stort aktieägarvärde plus den split som bolaget genomför i år. Återköpen kan stabilisera kursutvecklingen vilket vore av godo och spliten kan locka nya köpare som inte gärna vill handla aktier som kostar närmare 500 kr.

Att bolagets goda finansiella ställning är en viktig framgångsfaktor framöver är också viktigt i en sektor där konkurrenterna blivit alltfler samtidigt som prispressen kan innebära en utslagning framöver för dem som inte kommit lika långt som Fingerprint. Det kan ge goda möjligheter att förvärva kompletterade teknik, vilket kan vara avgörande för att behålla en marknadsledande position.

Samtidigt är blankningspositionerna stora i Fingerprint, det vill säga det är flera tunga förvaltare som spekulerar i en nedgång för aktien. Det lägger givetvis en dämpande hand över kursutvecklingen som egentligen endast kan lyftas bort av att bolaget fortsätter att infria eller överträffa prognoser och sköta sin informationsgivning på ett seriöst sätt.

Bokslutet var onekligen ett steg i rätt riktning och fundamenta avgör naturligtvis alltid på lång sikt. Så för den som tror på Fingerprints optimistiska tongångar inför de kommande åren bör aktien vara attraktiv.

Magnus Alfredsson