Kommentar: Blankarna svettas i Mycronic

Kommentar: Blankarna svettas i Mycronic

Publicerad 2018-02-07 13:09:00

Kommentar Börsens mest blankade bolag är Mycronic och dagens bokslutsrapport får säkerligen blankarna att svettas. Rapporten var klart över förväntningarna, utdelningen höjs kraftigt och aktien stiger tvåsiffrigt. Mer kan vänta om blankarna nu börjar köpa tillbaka aktier.

Blankningarna i Mycronic uppgick till över 11 procent i början av den här veckan, vilket är skyhögt över nästa bolag på listan som är Intrum. Pessimisterna om Mycronics utveckling tror uppenbarligen på att den starka tillväxten senare år kommer upphöra mer eller mindre helt, men vd Lena Olving menar att företaget självt har en helt annan uppfattning om framtiden.

Och bokslutsrapporten ger vd rätt på alla punkter – den var stark och aktien är en av de stora vinnarna i dag med en uppgång med över 12 procent vid lunchtid.

Detta trots att faktiskt fjärde kvartalet var sämre än motsvarande period 2016 med en omsättning som sjönk till 931 miljoner kr (1 016) och ett rörelseresultat som blev 349 miljoner kr (448).

Nu ska det sägas att det fanns inga förväntningar egentligen på att Mycronic skulle prestera bättre än det jämförbara kvartalet ett år tidigare som var extremt starkt. I stället var faktiskt perioden oktober-december i fjol också ovanligt bra, vilket analysfirman Redeye utrycker i en snabbkommentar – ”Mycronic mosar våra förväntningar”.

En siffra är dock bättre än motsvarande under 2016 och det är orderingången som steg till 572 miljoner kr (518).  Och för helåret visar bolaget en rekordstor orderingång på 3 567 miljoner kr (2 455), vilket innebär en ökning på finfina 45 procent.

Även omsättning och rörelseresultatet ligger på rekordnivåer 2017 med 3 000 respektive 955 miljoner kr, vilket innebär en 30-proceting ökning mot 2016.

Det är uppenbart att Mycronics strategi med satsning på sina verksamheter inom ytbehandling och fotomaskiner för bildskärmar är sektorer med en stark tillväxt och där bolagets satsningar inom FoU ger utslag i en stark tillväxt.

Finansiellt står bolaget starkt med en stor kassa som ska utgöra en grund för fortsatta marknadssatsningar och produktutveckling. Men den ger också möjlighet till en kraftig utdelningshöjning på 25 procent till 2,50 kr. Det innebär en direktavkastning på 2,6 procent, vilket är riktigt bra för ett tillväxtbolag.

Dagens starka kursstegring innebär att bolagets kraftiga fall under två dagars börsfrossa raderats ut helt och mer därtill. Frågan är nu vad blankarna gör i det här läget – uppenbarligen har inte bolagets utveckling varit så svag som de räknat med.

Dessutom är bolagets prognos för omsättningen 2018 offensiv med en ökning på nära 17 procent till 3 500 miljoner kr. Om bolaget framöver visar att detta kan bli verklighet med bibehållen lönsamhet finns en stor sannolikhet att aktien återigen i närtid noteras över hundralappen.

Magnus Alfredsson