Kommentar: Att ta från de rika och ge till de fattiga

Kommentar: Att ta från de rika och ge till de fattiga

Publicerad 2016-02-22 18:29:00

Kommentar Lifcos börsnotering för 16 månader blev en total succé med ett företag som förra året ökade vinsten med 44 procent. Huvudägaren Carl Bennet sålde aktier vid introduktionen för 4,5 miljarder – de är nu värda över 9 miljarder.

Introduktionen av konglomeratet Lifco i november 2014 var speciell såtillvida att huvudägaren Carl Bennet uttryckligen satte en låg teckningskurs för att som han uttryckte det "skulle bli en bra affär för bägge parter". Privata Affärer liksom andra bedömare var ganska eniga om att detta skulle vara ett klipp redan från start och kursuppgången blev 32 procent redan första dagen.

Därefter har bolaget utvecklats starkt genom fin tillväxt både organiskt och via förvärv och bokslutet som kom under måndagen var inget undantag jämfört med tidigare delårsrapporter. Omsättningen ökade med 16 procent till 7,9 miljarder, men resultatet före skatt ökade med 42 procent till nästan 1,1 miljarder.

Det ger en vinst per aktie på 8,90 och en försiktig prognos för innevarande år innebär att det kan resultera i en vinst per aktie över 10 kr. Aktien är alltså högt värderad jämfört med börsen med ett p/e-tal över 20, samtidigt är trenden mycket positiv och bolagets finansiella ställning god. Vd Fredrik Karlsson talar i rapporten om finanser som tillåter förvärv för upp emot 3 miljarder, vilket indikerar att tillväxten via köp kommer fortsätta under 2016.

Utdelningshöjningen till 3,00 (2,60) är också bra även om den höga värderingen inte innebär någon högre direktavkastning. Sammantaget är dock Lifco fortfarande en intressant aktie även om det stora klippet naturligtvis redan är gjort.

Och Carl Bennet med kända sympatier för socialdemokratin framträder här som börsens egen Robin Hood som mer eller mindre skänkt bort miljardbelopp till många småsparare, men även till vissa institutioner som fick teckna aktier vid introduktionen.

Å andra sidan har han nu fått ett marknadsvärde på resten av sitt innehav i bolaget plus att Bennet är storägare i flera börsbolag, senast har han gått in tungt med över 700 miljoner i Sandvik.

Magnus Alfredsson