Knock-out-nivå för Fingerprint Foto: istockphoto

Knock-out-nivå för Fingerprint

Publicerad 2016-02-08 11:05:00

Aktier Kursutvecklingen i Fingerprint Cards var turbulent under måndagens tidiga handel, efter att kursen gått ned under 370 kronor, vilket utgjorde en så kallad knock-out-nivå för minifutures utställda av Morgan Stanley.

Efter att inledningsvis ha pressats till så lågt som 348,30 kr återhämtade sig kursen till som högst 398,70. Vid 12.50-tiden handlades den till 362,50 kr, ned 4,5 procent från fredagens stängning.

När ett börshandlat instrument "knockas" innebär det att emittenten slutar att ställa priser i instrumentet. Oftast behöver emittenten också sälja aktier om en sådan knock-out-nivå nås, förklarar Nordnets sparekonom Joakim Bornold.

– En teori som har cirkulerat är att Morgan Stanley behöver sälja av det lager av aktier som den har för att hedga derivatpositionen. Men det förutsätter att emittenten har hedgat sin position, vilket oftast är fallet men inte helt säkert. Hur emittentens eller marketmakers portföljer ser ut vet man inte. Det kan lika gärna vara rykten kring emittenten och hur mycket utestående volym det finns i marknaden som påverkar kursen, säger Joakim Bornold.

Enligt flera olika uppgifter skulle det ha handlat om drygt 200 000 aktier i Fingerprint Cards som Morgan Stanley eventuellt skulle sälja vid knock-out-nivån som passerades på måndagsmorgonen.

Intresset kring handeln med börshandlade produkter i Fingerprint Cards ökade kraftigt efter att Commerzbank i oktober 2015 fattade ett uppmärksammat beslut att avsluta handeln med bullcertifikatet i Fingerprint Cards. Efter den starka kursutvecklingen i aktien valde Commerzbank att förtidsinlösa produkten bland annat på grund av riskhänsyn. Då föll Fingerprint Cards-aktien brant och slutade dagen 41 procent lägre.

Var ligger nästa knock-out-nivå?

– Det finns fler emittenter som har vissa stoppnivåer, som Nordea, BNP Paribas och Vontobel. Men den här från Morgan Stanley stod för den stora volymen, säger Joakim Bornold.

Direkt