KMT mot uppköp?

Datum: 2003-05-26 22:26

Dagens Industri rekommenderar köp av KMT, som man anser vara en uppköpskandidat.

Verkstadsgruppen KMT:s rapport för det första kvartalet visade inga tydliga tecken på en snar förbättring. DI skriver att om konjunkturen tar fart borde KMT ganska snart vara tillbaka nå hygglig lönsamhet. Bolagets utveckling motiverar dock inte på egen hand ett köp, men DI anser att möjligheten för uppköp av KMT är ganska stor och risken för ytterligare kursfall begränsad. Tidningens slutsats är därför att aktien är ett intressant val bland de mindre aktierna på börsen.
Kurs då rekommendationen gavs:
60 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser