Klöver att tjäna

Datum: 2007-12-11 15:56

Minskade vakanser och stigande hyror gynnar Klövern, menar Privata Affärer i specialtidningen om aktier och fonder, Placeringsguiden.

Värderingen ses som låg då Klövern handlas under det egna kapitalet på 28 kr per aktie. Exklusive de orealiserade värdestegringarna på fastigheterna spås 2007 års vinst bli 2,30 kr per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
25,4 kr
Riktkurs:
28 kr

Rekommendation från: Placeringsguiden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser