Klockren köpkandidat

Datum: 2003-03-17 10:22

Veckans Affärer anser att Tele2 är på väg mot storvinster och att aktien är köpvärd.

Bolagets unika kombination av starka kassaflöden och hög tillväxt är sällsynt på den svenska börsen numera. Det skriver VA och spår att Tele2:s tillväxt blir 20 procent respektive drygt 10 procent under de kommande två åren. Investeringsbehoven är begränsade och vinsten beräknas öka i betydligt snabbare takt. Resultatet väntas bli 2,7 miljarder i år och 4 miljarder kr år 2004. Enbart rörelseresultatet i den svenska verksamheter anses motivera i stort sett hela börsvärdet på 35 miljarder kr. Tidningen menar att det är sannolikt att aktieägarna kommer att få utdelning för första gången våren 2004. Veckans Affärer bedömer det som mycket möjligt att Tele2 är ett klart underskattat bolag med stor potential och låg risk och rekommenderar köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
253 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser